tréner

tréner

Anton Skladaný, 2.dan, dlhoročné skúsenosti, trénerska a rozhodcovská licencia