12.10.2014(nedeľa) POHÁR SNP V KARATE 2014

28.08.2014 12:43

DÁTUM: 12. október 2014 (nedeľa)
MIESTO: BANSKÁ BYSTRICA – športová hala FF UMB
ul.Tajovského 40
SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
1. Kata muži (od 16 rokov) skupina: A
2. Kata kadeti (14–15 rokov) B
3. Kata mladší dorastenci (12–13 rokov) C
4. Kata starší žiaci (10–11 rokov D
5. Kata ženy (od 16 rokov) E
6. Kata kadetky (14–15 rokov) F
7. Kata mladšie dorastenky (12–13 rokov) G
8. Kata staršie žiačky (10–11 rokov) H
9. Kumite muži -75, +75 kg (od 18 rokov, 180 s) I
10. Kumite juniori -68, +68 kg (16–17 rokov, 120 s) J
11. Kumite kadeti -63, +63 kg (14–15 rokov, 120 s) K
12. Kumite mladší dorastenci -45, +45 kg (12-13 rokov, 90 s) L
13. Kumite starší žiaci -35, +35 kg (10-11 rokov, 90 s) M
14. Kumite žieny -61, +61 kg (od 18 rokov, 120 s) N
15. Kumite juniorky -53, +53 kg (16–17 rokov, 120 s) O
16. Kumite kadetky -50, +50 kg (14–15 rokov, 120 s) P
17. Kumite mladšie dorastenky -45, +45 kg (12-13 rokov, 90 s) R
18. Kumite staršie žiačky -35, +35 kg (10-11 rokov, 90 s) S
PRAVIDLÁ A PODMIENKY:
Turnaj pre členov WKF. U slovenských pretekárov s platným preukazom SZK
a lekárskou prehliadkov nie staršou ako 1 rok. Pravidlá rozhodovania WKF,
SP SZK a doplnkov týchto propozícii. Vylučovací systém s repasážou. Kata sú
voľné. Chrániče rúk, chrániče priehlavok a predkolení sú povinné vo farbe
modrej resp. červenej. Chránič tváre, hrude a suspenzor je odporúčaný.
HLAVNÝ ROZHODCA: Juraj Nemček – predseda rozhodcovskej komisie SsZK
ROZHODCOVIA: Nominuje organizátor v spolupráci so Stredoslovenským
zväzom karate. Zahraniční rozhodcovia sú vítaní.
PREZENTÁCIA: V nedeľu 12.10.2014 od 8:30 do 9:30 hod. v športovej
hale FF UMB, ul.Tajovského 40.
CENY: 1., 2., 2 x 3.miesta = medaila, diplom
ŠTARTOVNÉ: 10 €.
PRIHLÁŠKY: Odoslať do 4.10.2014 na adresu:
Karate klub ŠK Univerzita Mateja Bela (UMB)
Tajovského 40
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
Slovensko
e-mail: peter.zbinovsky@umb.sk

Späť