Náš tím

čestný predseda a zakladateľ klubu, šéftréner klubu

čestný predseda a zakladateľ klubu, šéftréner klubu

Jozef Machala - 5. dan , rozhodca 2. triedy , tréner 3. triedy, špecialista na kata

predseda klubu a tréner,štatutár

predseda klubu a tréner,štatutár

Ing.Marek Zborovjan, MBA, DBA 4.dan, trénerska licencia, doplnkové pedagogické vzdelanie, skúšobný komisár 2.triedy, zameranie kata a detská príprava, jazyky: anglicky, rusky, poľsky, pasívne nemecky, kontakt  - facebook

zástupca predsedu klubu,štatutár

zástupca predsedu klubu,štatutár

Bc.Beáta Futejová, dlhoročná úspešná reprezentantka klubu

tréner

tréner

Peter Križan, dlhoročný  tréner, 2. dan , zameranie kumite a kondičná príprava, rozhodcovská a trénerská licencia

 

tréner

tréner

Ing.František Varga, tréner klubu, 1. dan, zameranie kumite a kata, trénerská licencia

 

 

detský tréner klubu

detský tréner klubu

Mgr. Monika Galková, skúsenosti z prípravky detí , pohybová príprava , motorika, pedagogika

lekár klubu

lekár klubu

MUDr.Kamila Boľanovská