21.3.2015 Grand Prix Žilina 2015

13.03.2015 14:59

Dátum konania: 21. marca 2015
Miesto konania : Žilina, Športové gymnázium, Rosínska cesta 4, https://sportgymza.edupage.org/
Organizátor : Stredoslovenský zväz karate
Usporiadateľ : Klub karate Žilina (www.karateza.sk)
Hlavný rozhodca : deleguje usporiadateľ
Rozhodcovia : deleguje usporiadateľ, rozhodcovia z statných regiónov sú vítaní
Štartovné : 10 € za jednotlivca
Časový rozvrh : 8.30 - 9.00 prezentácia kata všetky kategórie
9.00 – 10.00 prezentácia kumite chlapci, dievčatá, ml. žiaci(ky)
10:00 – 11:00 prezentácia kumite st. žiaci(ky), ml. kadeti(ky)
11:00 – 12:00 prezentácia kumite kadeti(ky), juniori(ky), seniori
9:30 – 12:00 súťaže kata
12:00 – 12:30 slávnostný nástup
12:30 začiatok súťaže kumite
Ceny: 1.miesto – pohár, medaila, diplom
2. – 2. x 3. miesto medaila a diplom Pohár - Pohár klubov (najúspešnejší klub GP)
Kategórie : KATA: chlapci, dievčatá : začiatočníci (do 5 rokov)
chlapci, dievčatá : začiatočníci, pokročilí (6-7 rokov)
mladší žiaci, mladšie žiačky : začiatočníci, pokročilí (8-9 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky : začiatočníci, pokročilí (10-11 rokov)
mladší kadeti, mladšie kadetky (12-13 rokov)
kadeti, kadetky (14-15 rokov)
muži, ženy (od 16 rokov)
Maximálny technický stupeň pre štart v kategórii začiatočníci : 6.kyu
Ak pretekár nastúpi na súťaž v kategórii začiatočníci, nemôže už nastúpiť v kategórii pokročilých.
Súťaž kata prebehne na základe zmien schválených VV SZK.
https://www.karate.sk/829/zmeny-schvalene-vykonnym-vyborom-szk
KUMITE: chlapci: -22,-26,-30,+30 kg (6-7 rokov, 60s)
dievčatá: -20,-24,-28,+28 kg (6-7 rokov, 60s)
mladší žiaci: -24,-28,-32,+32 kg (8-9 rokov, 60s)
mladšie žiačky: -27,-32,-37,+37 kg (8-9 rokov, 60s)
starší žiaci: -30,-35,-40,+40 kg (10-11 rokov, 90s)
staršie žiačky: -30,-35,-40,+40 kg (10-11 rokov, 90s)
mladší dorastenci: -40,-45,-50,+50 kg (12-13 rokov, 90s)
mladšie dorastenky: -40,-45,-50,+50 kg (12-13 rokov, 90s)
staršie dorastenky: -54,+54 kg (14-15 rokov, 90 s)
starší dorastenci: -52 kg, -57,-70, +70 kg (14-15 rokov, 120 s)
juniorky: - 53,-59,+59 kg (16-17 rokov, 90 s)
juniori: - 68,-76,+76 kg (16-17 rokov, 120 s) muži : BRH (od 18 rokov, 180 s) ženy : BRH (od 18 rokov, 120 s)
Systém súťaže : kata a kumite – vylučovací systém s repasážou
Každý pretekár môže štartovať iba v jednej vekovej a váhovej kategórii.
Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo
spojenia kategórií.
Pravidlá : WKF, SZK a platné doplnky týchto propozícii a SsZK
kumite – chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej resp.
červenej, chrániče hrudníka "Body protektor" a tváre "Face mask" sú
doporučené
Účastníci : otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia,
klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)
Protesty : písomne s vkladom 10 € rieši komisia rozhodcov
Registrácia : vyplnené súpisky zaslať najneskoršie do 20. marca 2015
na e-mail : karateza@karateza.sk, alebo fax : 00421 41 72 35 570
(informácie na 00421 948 900 425)
Ubytovanie : www.zilina.sk, www.hotelonline.sk
Cesta : www.mapy.sk, stránka školy https://sportgymza.edupage.org/
Informácie : 00421 948 900 425, karateza@karateza.sk
Ing. Jozef Cisarik
predseda KK Žilina

Späť