Grand Prix Žilina 2013 -17. marca 2013 (nedeľa)

25.01.2013 21:20

Dátum konania: 17. marca 2013 (nedeľa)
Miesto konania : Žilina, Športové gymnázium, Rosínska cesta 4, https://sportgymza.edupage.org/
Usporiadateľ : Klub karate Žilina (www.karateza.sk)
Hlavný rozhodca : deleguje usporiadateľ
Rozhodcovia : deleguje usporiadateľ, rozhodcovia z statných regiónov sú vítaní
Štartovné : 10 € za jednotlivca


Časový rozvrh : 8.30 - 9.00 prezentácia kata všetky kategórie

9.00 – 10.00 prezentácia kumite chlapci, dievčatá, ml. žiaci(ky) - Jakub

10:00 – 11:00 prezentácia kumite st. žiaci(ky), ml. kadeti(ky) - Jurko, Marko, Radko, šofér, couch

11:00 – 12:00 prezentácia kumite kadeti(ky), juniori(ky), seniori - Kamila, Martina, Matúš, šofér, couch


9:30 – 12:00 súťaže kata
12:00 – 12:30 slávnostný nástup
12:30 začiatok súťaže kumite
Ceny: 1.miesto – pohár, medaila, diplom
2. – 2. x 3. miesto medaila a diplom Pohár - Pohár klubov (najúspešnejší klub GP)
Kategórie : KATA: chlapci, dievčatá (5-7 rokov)
mladší žiaci, mladšie žiačky (8-9 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky (10-11 rokov)
mladší kadeti, mladšie kadetky (12-13 rokov)
kadeti, kadetky (14-15 rokov)

muži, ženy (od 16 rokov)
KUMITE: chlapci: -20,-24,-28,+28 kg (5-7 rokov, 60s)
dievčatá: -20,-24,-28,+28 kg (5-7 rokov, 60s)
mladší žiaci: -24,-28,-32,+32 kg (8-9 rokov, 60s)
mladšie žiačky: -25,-30,-35,+35 kg (8-9 rokov, 60s)
starší žiaci: -30,-35,-40,+40 kg (10-11 rokov, 90s)
staršie žiačky: -35,-40,+40 kg (10-11 rokov, 90s)
mladší dorastenci: -40,-45,-50,+50 kg(12-13 rokov, 90s)
mladšie dorastenky: -40,-45,+45 kg (12-13 rokov, 90s)
staršie dorastenky: -47,-54,+54 kg (14-15 rokov, 90 s)
starší dorastenci: -57,-70, +70 kg (14-15 rokov, 120 s)
juniorky: - 53,-59,+59 kg (16-17 rokov, 90 s)
juniori: - 68,-76,+76 kg (16-17 rokov, 120 s) muži : BRH (18 rokov a starší, 180 s) ženy : BRH (18 rokov a starší, 120 s)
Systém súťaže : kata a kumite – vylučovací systém s repasážou
Každý pretekár môže štartovať iba v jednej vekovej a váhovej kategórii. Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.
Pravidlá : WKF a platné doplnky týchto propozícii a SsZK
súťaž kata bez povinných (Shitei), kumite – chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej resp. červenej, chrániče hrudníka "Body protektor" a tváre "Face mask" sú doporučené
Účastníci : otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)

Späť