Medzinárodný turnaj karate o Pohár SNP 27.10.2013 /Nedeľa/ Banská Bystrica.

06.10.2013 18:35

Karate kluby UMB a CMK Banská Bystrica Vás srdečne pozývajú do Banskej Bystrice na tradičný 28-ročný turnaj karate o Pohár SNP.Propozície turnaja sú prílohou mailu a sú zverejnené na web stránke: www.sportklub.umb.sk

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE:
1. Kata mužov (vek od 18 rokov) skupina: A
2. Kata juniorov (vek 16 – 17 rokov) B
3. Kata kadetov (vek 14 – 15 rokov) C
4. Kata žien (vek od 18 rokov) D
5. Kata junioriek (vek 16 – 17 rokov) E
6. Kata kadetiek (vek 14 – 15 rokov) F
7. Kumite mužov -75, +75 kg (vek od 18 rokov, 180 s) G
8. Kumite juniorov -68, +68 kg (vek 16 – 17 rokov, 120 s) H
9. Kumite kadetov -63, +63 kg (vek 14 – 15 rokov, 120 s) I
10. Kumite žien -61, +61 kg (vek od 18 rokov, 120 s) J
11. Kumite junioriek -53, +53 kg (vek 16 – 17 rokov, 120 s) K
12. Kumite kadetiek -50, +50 kg (vek 14 – 15 rokov, 120 s) L

P R O G R A M
27.10.2013 Nedeľa
8.30 - 9.30 Registrácia pretekárov.
10.00 - Slávnostný nástup pre otvorenie turnaja.
10.15 - Súťaže v kata eliminácie, semifinále, finále.
Súťaže v kumite mužov a žien v elimináciách, semifinále, finále

Späť