Oravský pohár 4.2.2017

30.11.2016 22:38

Dátum konania: 4.Február 2017 (sobota)
Miesto konania: Gymnázium P.O.Hviezdoslava , Hviezdoslavovo nám. 18
026 01 Dolný Kubín.
Usporiadateľ:
KK Dolný kubín , Karate klub Žilina - Marek Radúch, 0903 446 376
Štartovné a prihlášky:
15€ jedna kategória, 25€ dve kategórie.
Hlavný Rozhodca: Ing. Ondrej Citenyi ( WKF - EKF licencia)
Registrácia : Len cez portál www.sutazekarate.sk. REGISTRÁCIA V DEŇ SÚŤAŽE NEBUDE MOŽNÁ!!! Online registrácia bude spustená od 9.1..2017 do 3.2.2017. V prípade otázok k registrácii volajte 0948 020 527 /Striežovský/
Pravidlá:
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia. Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Vylučovací systém s repasážou.
Modré a červené chrániče rúk, chránič zubov, modré a červené chrániče priehlavkov, chrániče holení, chránič na hrudník pre dievčatá sú povinné. Chránič trupu sú voliteľné. V prípade štartu menej ako 5 pretekárov – každý s každým (Round Robin systém)
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Súťaž je otvorená pre všetky kluby SZK + zahraničné kluby.

Program súťaže
Prezentácia:
8:00 – 8:50 – Prezentácia kata /Len odsúhlasenie súpisky podľa online registrácie/
09:00 – 10:00 – Prezentácia kumite /Len odsúhlasenie súpisky podľa online registrácie/
09:00 – začiatok súťaže (KATA).

 

Späť