Skúšky STV a Záver sezóny dňa 27.6.2016 o 16.00h na ZŠ 17.novembra Sabinov

15.05.2016 10:54

skúšky STV o 16.00

Neskôr zhodnotenie sezóny 2015-2016

Účastníci: športovci klubu,tréneri, rodičia a hostia

Späť