SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV 1. kolo 18.februára 2012 (Sobota)

05.02.2012 21:20

Dátum:            18.februára 2012 (Sobota)
Miesto konania: Rožňava, Multifunkčná športová hala
                      Štítnická ulica.
Usporiadateľ:    ASAHI DOJO Štítnik v spolupráci s VUKABU
                      Miroslav Krčka tel: 0905/448935
                      Tibor Benčko : 0949469079
e-mail:              asahidojostitnik@gmail.com

Organizátor:      SZK
Štartovné:        10,- € za pretekára

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

www.karate.sk/app/cmsFile.php?disposition=a&ID=5705

Späť