Turnaj nádejí 10.ročník

06.10.2013 18:43

Organizátor:        ŠKP Prešov

Dátum konania:  07.012.2013

Miesto konania:  telocvičňa ZŠ Šarišské Michaľany , ul. Pod lesíkom / vstup do telocvične

                             je zo zadnej časti

Prezentácia:         8:00 - 8:30

Informácie: 0903 647 105 – Jozef Drobňák, 0905 615 934 –Vladimír Mudrák,

PROGRAM:  

  1. Slávnostné otvorenie:                         8:45 hod.
  2. Súťaž kata:                                          9:00 – 12:00 hod.
  3. Prestávka:                                             12:00 – 12:30 hod.
  4. Súťaž kumite:                                      12:45 – cca 15:30 hod.
  5. Vyhlásenie výsledkov
  6. Ukončenie súťaže                            

Zmena programu vyhradená!

Späť