čestný predseda a zakladateľ klubu, šéftréner klubu

čestný predseda a zakladateľ klubu, šéftréner klubu

Jozef Machala - 5. dan , rozhodca 2. triedy , tréner 3. triedy, špecialista na kata