tréner

tréner

Ing.František Varga, tréner klubu, 1. dan, zameranie detská príprava a kumite, trénerská licencia