predseda klubu a tréner,štatutár

predseda klubu a tréner,štatutár

Ing.Marek Zborovjan, MBA, DBA 4.dan, trénerska licencia, doplnkové pedagogické vzdelanie, skúšobný komisár 2.triedy, zameranie kata a detská príprava, jazyky: anglicky, rusky, poľsky, pasívne nemecky, kontakt  - facebook