sumár výsledkov

sumár výsledkov

OD ROKU 1996 ZÍSKALI JEHO ŽIACI MNOŽSTVO MEDAILÍ Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA, EURÓPSKEHO POHÁRA A MEDZINáRODNýCH SúťAží, Vrátane regionálnych.

spolu okolo 800, z toho 279 zlatých !!!

ziSKOM FANTASTICKÝCH 155 MEDAILí V POSLEDNEJ SEZÓNE SME SA STALI TRETíM NAJúSPEšNEJšíM KLUBOM BýVALéHO VýCHODOSLOVENSKéHO KRAJA, A TO BEZ JEDINéHO SPONZORA!!!

 

najcennejšie víťazné trofeje:

 

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA - 12x ZLATO   

LEŠČÁKOVÁ-1996                        

HETHARŠI-1997                        

BAKOVÁ-1998                        

HETHARŠI-1999                        

FUTEJOVÁ-2001                        

CICMANOVÁ-2001                       

SEMANÍK-2003              

SEMANÍKOVÁ-2003

DRUŽSTVO KATA-2003

/ FUTEJOVÁ, CICMANOVÁ, SEMANÍKOVÁ /

SEMANÍKOVÁ-2004

SUMMEROVÁ-2004

SUMMEROVÁ-2005

Cicmanová Marianna-2009

 

EURÓPSKY POHÁR-8x ZLATO
FUTEJOVÁ-1999
FUTEJOVÁ-2000
BAKOVÁ-2000
FUTEJOVÁ-2003
SEMANÍKOVÁ-2003
CICMANOVÁ-2003
Karate klub sabinov-2003
CICMANOVÁ-2005