zástupca predsedu klubu,štatutár

zástupca predsedu klubu,štatutár

Bc.Beáta Futejová, dlhoročná úspešná reprezentantka klubu